جهان چوب محب

مفتخریم از سال 1317 با شما هستیم

لوگو شرکت احسانکار
لوگو بیتا

تخته روسی ساسنا و یولکا

انواع تخته های روسی (ساسنا) بنایی (زیرپایی)

  • تمامی ابعاد بر اساس سانتیمتر می باشد
  • ابعاد ذکر شده با طول ۶۰۰ سانتیمتر نیز موجود می باشد
ردیفطولعرضضخامت
1400 205
2400225
3400255
4400285
5400305

انواع تخته های روسی (یولکا) نجاری قالب بندی

  • تمامی ابعاد بر اساس سانتیمتر می باشد
  • برای مشاهده تمامی ابعاد چوب های روسی بر روی دکمه بعدی کلیک کنید.
ردیفطولعرضضخامت
1300,400,600102/5
2300,400,600122/5
3300,400,600152/5
4300,400,600202/5
5300,400,600105
6300,400,600125
7300,400,600155
8300,400,600185
9300,400,600205
10300,400,600225
11300,400,600255
12300,400,600156/3
13300,400,600186/3
14300,400,600206/3
15300,400,600226/3
16300,400,600256/3
17300,400,600157/5
18300,400,600187/5
19300,400,600207/5
20300,400,600227/5
21300,400,600257/5
22300,400,6001010