درباره ما

سرآغاز: حاج عباس محب فعالیت خود را در بازار چوب در سال 1300 و از منطقه حسن آباد با فروش تیرهای چوبی (جهت اجرای سقف های شیروانی) زیر نظر عموی بزرگ خود آغاز کرد. حاج عباس جوان و با انگیزه در پی پیشرفت های گوناگون سرانجام در سال 1317 با خریداری مکانی مناسب فروش چوب واقع در میدان قزوین (در آن دوران میدان قزوین بازار فروش چوب محسوب میشد) فرآورده های چوبی محب را بنیان نهاد.

مشتریان ما

فهرست