جهان چوب محب

مفتخریم از سال 1317 با شما هستیم

لوگو شرکت احسانکار
لوگو بیتا

مشخصات فنی:

 

عرض ورق : 120-122 سانتی متر

ارتفاع ورق : 280 سانتی متر (متغیر براساس نیاز مشتری)

ضخامت ورق : 3/6-3/8 میلی متر (قابلیت تولید بین 2 تا 5 میلیمتر)

دانسیته ورق : 1800 کیلوگرم بر متر مکعب

وزن ورق : 6-7 کیلوگرم بر متر مربع

اشتعال پذیری : خود خاموش شونده‌ی کلاس B2-براساس استاندارد DIN4102

جذب آب : صفر- براساس استاندارد ISO62