جهان چوب محب

مفتخریم از سال 1317 با شما هستیم

لوگو شرکت احسانکار
لوگو بیتا

نصب دیوارپوش سرویس بهداشتی

27 آگوست 2023 181 بازدید
تمیزی از هر نظر در سرویس بهداشتی اهمیت دارد و شرط آن وجود دیوارپوش سرویس بهداشتی است هر چند که در بخش کفپوش هم این تاثیر باید بسزا باشد و آن هم در زیبا سازی محیط و تمیز بودن تاثیر گذار است ولی در محیط سرتاسری سرویس بهداشتی این دیوار است که حرف اول را میزند