جهان چوب محب

مفتخریم از سال 1317 با شما هستیم

لوگو شرکت احسانکار
لوگو بیتا

نصب دیوارپوش سقف

27 آگوست 2023 177 بازدید
وقتی که افراد در یک فضای بسته قرار می گیرند خواسته یا ناخواسته نگاه آن ها به سقف می افتد. همه ما وقتی می خواهیم به موضوعی خاص فک کنیم به سقف خیره می شویم. گاهی هم پیش از خواب در حالی که به سقف اتاق چشم دوخته ایم به اتفاقات روزی که سپری کرده ایم فکر می کنیم. در هر صورت ما با سقف ها به عنوان المانی اصلی در محیط تعامل خواهیم داشت و همیشه به صورت مستقیم و غیرمستقیم در دید ما قرار دارند، پس چقدر خوب می شود اگر این نمای همیشگی را از یکنواختی خارج کنیم و طراحی ویژه برای آن در نظر بگیریم. اگر سقف قسمت های مختلف محیط طرحی خاص و جذاب داشته باشند باشد، سایر وسایل و طراحی داخلی محیط نیز زیباتر به نظر می رسند.